Vrajdham – the team

Varshaben Kotecha
Chandubhai Sonecha
Laliben Sonecha
Rameshbhai Lakhani
Chandrikaben Lakhani
Kishanbhai Ganatra
Hiteshbhai Raichura
Rupaben Raichura
Kishorbhai Kotecha