Video Library

VSUK Manoraths

Rath Yatra - 11th July 2021

VSUK Aam Manorath - 29th May 2021

Shri Mahaprabhuji Pragatya Divas - 8th May 2021

Yamunaji Chaath 51 Yamunashtak Manorath - 18th April 2021

Aaj Biraj Me Holi Re Rasiya - Part 2 Holi and Dol Utsav - 28th March 2021

Shyam Sundar Shree Yamune Maharani Ki Jai - 13th March

Aaj Biraj Me Holi Re Rasiya - 6th March 2021

Shree Gusainji Pragatya Utsav - 7th January 2021

Krishna Leela no Anero Anand - Welcome 2021 - 1st January 2021

Aaje Thakorji Padharya Mare Angane - 18th July 2020

Vaishnav Samvad

Vaishnav Samvad - Part 1

Vaishnav Samvad - Part 2

Vaishnav Samvad - Part 3

Vaishnav Samvad - Part 4

Youth Presentations & Performances

BalPushti, KishorPushti; Vaishnav Youth Group Presentation for Pavitra Ekadashi 2021

BalPushti, KishorPushti; Vaishnav Youth Group Presentation for Guru Purnima 2021

Vaishnav Youth Group - Shri Thakorji Lila Drama - Shrinathdham Haveli Pratham Patotsav